top of page
Suche
  • grahncharlotte

Recycling - ditt ansvar som producent


Glöm inte att hålla kolla på aktuella regler kring producentansvar för förpackningar vid försäljning till slutkund i Tyskland. https://www.zmart.de/en/packaging-act#


2 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen
bottom of page